Autenticació


Heu accedit al sistema de tramitació telemàtica per fer el tràmit :

Sol·licitud de certificat d'antiguitat

Per poder completar aquesta tramitació podeu usar qualsevol via d'autenticació permesa:

Certificat Digital

Necessitareu un certificat digital reconegut.

© Ajuntament de Campos