Autenticació


Heu accedit al sistema de tramitació telemŕtica per fer el trŕmit :

Sol·licitud de llicčncia d'obra major

Per poder completar aquesta tramitació podeu usar qualsevol via d'autenticació permesa:

Certificat Digital

Necessitareu un certificat digital reconegut.

© Ajuntament de Campos